Home Mẹo & Thủ Thuật Facebook Hướng dẫn lên tích xanh – Cân dưới 18 tuổi.

Hướng dẫn lên tích xanh – Cân dưới 18 tuổi.

0
Hướng dẫn lên tích xanh – Cân dưới 18 tuổi.

Mô tả :

Facebook là KHÔNG hỗ trợ tích xanh cho nick FB dưới 18 tuổi nên cũng không có cách nào chính thức để bạn dưới 18 tuổi mà có tích xanh cả.

Một số bạn dưới 18 tuổi mà có tích xanh thì kiểu gì của phải khai man hoặc fake giấy tờ tùy thân, chả có cách nào thần kỳ đâu.

Mẹo của mình giúp cho một trong hai trường hợp:

  1. Fake giấy tờ rồi, đổi thông tin rồi, lên nút rồi, nhưng lúc thanh toán báo vẫn chưa đủ 18 tuổi. Mấy anh em fake giấy tờ để lên tích xanh thường gặp lỗi này.
  2. Nick dùng bình thường, nhưng lúc lên tích xanh báo là chưa đủ 18 tuổi (mặc dù theo thông tin khai báo với FB là đã đủ)

Cách Thực hiện :

Trong trường hợp đấy, anh em úp giấy tờ tùy thân lên, chọn xác minh danh tính bầu cử, xác minh bằng giấy tờ VN cũng được.

Sau khi xác minh danh tính bầu cử rồi thì anh em ngâm bình thường, lúc lên nút thanh toán sẽ không bị báo lỗi dưới 18 tuổi nữa. Mình làm cho vài anh xem, sau khi xác minh danh tính bầu cử thì thời gian ngâm từ 20-30 ngày là lên nút. Hiện họ lên tích xanh và dùng bình thường rồi.

Các làm này tuy chậm, nhưng chắn chắn.


  • Hướng dẫn lên tích xanh dưới 18 tuổi tại →đây
  • Hướng dẫn lên tích xanh, ngâm tích xanh chính chủ 5-10 ngày tại →đây
  • Hướng dẫn lên tích xanh chính chủ – Ngâm tích xanh bằng Singlebox tại →đây
  • Hướng dẫn đăng ký tích xanh miễn phí. Mẹo 0 đồng tại →đây

Discover more from Louis Digital Marketing

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading